ΑΡΧΙΚΗ       Ποιοι είμαστε       Ο ΣΕΚΠΥ

ΣΕΚΠΥ

 

Ο ΣΕΚΠΥ – Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο του αφενός την υποστήριξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών του, και αφετέρου την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας ώστε να καλύψει τις εσωτερικές και διεθνείς ανάγκες, προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο εθνικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών.

Ο ΣΕΚΠΥ, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1982. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν αρχικά 20 εταιρείες με εμπειρία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που απασχολούσαν περίπου 2.000 εργαζομένους. Με την πάροδο του χρόνου περισσότερες εταιρείες εντάχθηκαν στο Σύνδεσμο και σήμερα πάνω από 200 ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες είναι μέλη του ΣΕΚΠΥ που απασχολεί άμεσα παραπάνω από 15.000 άτομα.

Οι εταιρείες οργανώνονται, λειτουργούν και διαχειρίζονται σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις διαδικασίες που έχουν αξιολογηθεί με επιτυχία από ξένους οργανισμούς και κατασκευαστές οι οποίοι αναλαμβάνουν την άμυνα φόρτο εργασίας. Περισσότερες από αυτές καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των συμμαχικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (AQAP) και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

 

Στόχοι

• Η υποβολή εισηγήσεων στις Κυβερνητικές αρχές για τον εθνικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
• Η συμμετοχή στην διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας στον αμυντικό τομέα.
• Η διασφάλιση της συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα καθώς και στα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης.
• Η συνεργασία με αντίστοιχους συνδέσμους του εξωτερικού με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων βιομηχανικής συνεργασίας.
• Η εκπροσώπηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε Ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.
• Η εκπόνηση μελετών σε αντικείμενα αμυντικής βιομηχανίας και εξοπλισμών.
• Η συμβολή στην προβολή των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών και των παραγομένων Προϊόντων και Υπηρεσιών στην διεθνή αγορά.
• Η ενημέρωση των μελών επί των εξελίξεων του Ελληνικού και διεθνούς αμυντικού περιβάλλοντος.
• Η υποστήριξη των μελών στην επιτυχία των δραστηριοτήτων τους και στην συνεργασία τους με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλους κρατικούς φορείς.
• Η οργάνωση Συνεδρίων και Σεμιναρίων.
• Η υποβοήθηση οίκων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για βιομηχανικές συνεργασίες στην Ελληνική αμυντική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα για τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού