ΑΡΧΙΚΗ       Exhibitors       International Agents

  • UK – Cyprus – Egypt – Belgium
  • Finland – Sweden – South Korea
  • Australia – Letonia
  • Zomidea Design & Services
  • Mr. Vasilis Zomenos
  • zomidea2@cytanet.com.cy 
  • (+357) 99 722779